Vi i styrelsen

Styrelsen

 • Ulf Steneryd - ordförande
 • Mikael Nilsson - vice ordförande
 • Magnus Lille - ledamot
 • Bertil Gyllner - ledamot
 • Gerardo Jofré - ledamot
 • Mogens Bengtson - suppleant
 • Jan Wiborg - suppleant
 • Mikael Gustafsson - suppleant
 • Mika Suorsa - verkställande direktör
 • Magnus Forsberg - adjungerad ledamot

Revisorer

 • Stefan Hylenius - revisor
 • Nicklas Borgstöm - revisorssuppleant

Valberedning

 • Nicklas Borgström - sammankallande
 • Daniel Jäderberg

Stadgar

 Ladda ner stadgar för NRSA här.