Aktuellt

Nya datum för NRSA medlemsmöte och besiktningsmannaseminarium våren 2023

På grund av att den nya järnvägsmässan den 25–27 april krockar med NRSA planerade medlemsmöte den 25–26 april kommer vårt medlemsmöte att tidigareläggas en vecka. NRSA medlemsmöte för 2023 kommer att genomföras den 18–19 april och vi har siktet inställt på att träffas i Norge.

Besiktningsmannaseminariet som var planerat till den 18 april kommer att tidigareläggas till den 5 april och planeras att genomföras i Stockholm.

Sammanfattningningsvis:
Besiktningsmannaseminarium: 5 april
Medlemsmötet: 18–19 april

Mer information kring mötena kommer längre fram publiceras i nyhetsbrev och här på hemsidan.

medlemsmote malmo