Aktuellt

Ny utgåva av TMALL 0482

Hej
I och med att version 3.0 av TDOK 2016:0289 började gälla 1 juni 2022 så publicerades även en ny version av Tmall 0482
Den finns att ladda ner under Arbete i spårBlanketter och mallar som tillhör styrande dokument - Bransch (trafikverket.se).

Sammanfattning av förändringar:

  • Nummer, namn och version inlagt i den vertikala textraden i vänstermarginalen
  • Versionsnummer tillförs så att det blir tydligt att det finns en koppling mellan versionsnumren för Tmall 0482 och TDOK 2016:0289
  • Tagit bort besöket i texten Har alla som deltar i arbetet/besöket minst skyddsanvisningar eftersom skyddsanvisningar inte krävs för besök
  • Justerat rutan för Anteckningar/Skiss så att det går att skriva på flera rader i den ifyllnadsbara PDF:en
  • Diverse anpassningar av text som förändrats i version 3.0 av TDOK 2016:0289
  • Mindre justeringar i layout