Aktuellt

Remisser från Trafikverket inför 2023

Hej medlemmar och intressenter.

Nedan följer de remisser som trafikverket tagit fram inför nästa år.
Remissvar lämnas till NRSA senast 2022-09-07. Trafikverkets avsikt är att dokumenten ska börja gälla 2023-06-01.

Till varje förändrat dokument finns regeländringsförslag som tydliggör vad som förändrats.

Här kommer remiss på föreslagna förändringar i version 2.0 av de fyra regelverken för Tunga spårgående arbetsredskap (TSA):

Här kommer remiss på föreslagna förändringar i version 5.0 av TDOK 2017:0349 Spårfordon i arbetsläge.

Här kommer remiss på föreslagna förändringar i version 4.0 av TDOK 2016:0289 Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet.

Här kommer remiss avseende föreslagna förändringar i version 4.0 av TDOK 2018:0455 Tunga arbetsredskap.

Ert remissvar skrivs på remissvarsblanketten som finns för nedladdning under varje TDOK. Ett dokument per remiss.
Sänd ert remissvar till Mika Suorsa senast den 7 september 2022 för sammanställning av ett gemensamt NRSA-svar till Trafikverket.

NRSA remissvarsadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.