• Strukton 1
 • 09
 • 11
 • 05
 • 03
 • 14 1
 • B50---7 1
 • 01
 • 13 1
 • 04
 • 07
 • 10
 • Tagkraft3
 • SAM 0660
 • IMG 9019
 • 06
 • 02
 • Redemptor 1
 • 12 1
 • Strukton 1
 • 09
 • 11
 • 05
 • 03
 • 14 1
 • B50---7 1
 • 01
 • 13 1
 • 04
 • 07
 • 10
 • Tagkraft3
 • SAM 0660
 • IMG 9019
 • 06
 • 02
 • Redemptor 1
 • 12 1

Välkommen till NRSA

Besked om Transportstyrelsens avgifter 2024

För er kännedom har Transportstyrelsen nu fattat beslut om en ny avgiftsföreskrift för år 2024.
Föreskriften har utkommit från tryck och träder i kraft 1 januari 2024..

Läs mer…

Transportstyrelsen - till startsida för Vägtrafik


Ny version av besiktningsmanualen NRSA 2622

Nu finns den nya versionen av besiktningsmanualen NRSA2622 att ladda ner..

Läs mer…

Skärmbild 2023 11 15 110553


Presentationer från höstens möten

Nu har alla presentationer från besiktningsmannaseminariet och medlemsmötet som hölls i oktober publicerats..

Läs mer…

 NRSA 1.1


Förtydligande om Transportstyrelsens avgifter

Transportstyrelsen vill härmed informera om förtydligande gällande avgiftsförändringar till 2024.
Förtydligandets innehåll i korthet

Läs mer…

Transportstyrelsen - till startsida för Vägtrafik


Agendan till medlemsmötet

Här kommer agendan till Medlemsmötet 24-25 oktober i Hässleholm...

Läs mer…

agenda

Förstudie i Projekt Säkrare Arbeten i Spår

Den 5 september deltog NRSA vid Trafikverkets informationsmöte ”Förstudie i Projekt Säkrare Arbeten i Spår”
Projektet är en del av nollvisionen och skapades för att genomföra det inriktningsbeslut som dåvarande generaldirektör Lena Erixon fattade i december 2021 att införa största tillåtna hastighet (sth) 40 på intilliggande spår vid arbete på järnväg som inkräktar i säkerhetszoner. För att genomföra sth 40 ska projektet före införandet genomföra en riskanalys samt ta fram detaljerade villkor för kravställning, kontroller och uppföljning.

Läs mer…

utvecklingen framat


Boka in hösten i era kalendrar

Här kommer datum och platser för höstens möten.
Besiktningsmannaseminariet 4 oktober i Borlänge
Medlemsmötet 24-25 oktober i Hässleholm...

Läs mer…

kalender


Remisser från Trafikverket inför 2024

Trafikverket har nu publicerat sina remisser för TDOK 2016:0289, 2017:0349, 2018:0455 och 2022:0001-0005.
Nu kan ni gå in och läsa dem och lämna synpunkter...

Läs mer…

remiss


Remiss av förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2024.

Transportstyrelsen skickar nu ut ett förslag om ändrade avgifter från 1 januari 2024. Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget...

Läs mer…

Transportstyrelsen - till startsida för Vägtrafik


Transportstyrelsens branschmöte om avgifter.

Transportstyrelsen bjuder in till ett branschmöte angående myndighetens avgiftsuttag...

Läs mer…

Transportstyrelsen - till startsida för Vägtrafik


Dokument från medlemsmötet i Lilleström

Hej Medlemmar.
Nu finns dokumenten från medlemsmötet för nedladdning...

Läs mer…

nrsalogomob


Dokument från besiktningsmannaseminariet

Hej Medlemmar.
Nu finns dokumenten från besiktningsmannaseminariet för nedladdning...

Läs mer…


Agendan till besiktningsmannaseminariet

Hej Medlemmar.
Nu finns agendan till besiktningsmannaseminariet för nedladdning...

Läs mer…


Inbjudan till vårens möten

Hej Medlemmar.
Nu har inbjudan till vårens medlemsmöte och besiktningsmannaseminarium skickats ut...

Läs mer…

Trästämpel - Inbjudan 1520 | Fyndiq


Remissvar från Trafikverket TDOK 2016:0289

Hej Medlemmar.
Nu har även remissvaret för TDOK 2016:0289 kommit...

Läs mer…


Remissvar från Trafikverket gällande uppdaterade TDOK

Hej Medlemmar.
Nu kan ni gå in och se hur remissvaren gällande nya TDOK har hanterats...

Läs mer…

bild


Nya datum för NRSA medlemsmöte och besiktningsmannaseminarium våren 2023

medlemsmote malmo

På grund av att den nya järnvägsmässan den 25–27 april krockar med NRSA planerade medlemsmöte den 25–26 april kommer vårt medlemsmöte att tidigareläggas en vecka. Flytten av medlemsmötet påverkar även datumet för besiktningsmannaseminariet.

Läs mer...


Besiktningsmannaseminarium den 5 oktober 2022

Nu finns minnesanteckningar och presentationer att ladda ner från det senaste besiktningsmannaseminariet....

Läs mer…

Dekal kontrollbesiktning 002

 


Presentationer från medlemsmötet i Malmö

Nu finns presentationerna från medlemsmötet i Malmö att ladda ner för inloggade medlemmar.
Vi hade det i samarbete med Disab och Plasser Scandinavia....

Läs mer…


Höstens medlemsmöte

Nu har inbjudan till höstens medlemsmöte den 18 - 19 oktober skickats ut.
Vi kommer att hålla till på Sankt Gertruds konferens i centrala Malmö.
Samarbetspartners denna gång är Öresundsbron, Plasser-Scandinavia och Disab.

Läs mer…


Höstens besiktningsmannseminarium

Nu har inbjudan till höstens besiktningsmannseminarium skickats ut.
Vi kommer att hålla till hos RISE i Borås

Läs mer…


Remisser från Trafikverket inför 2023

Trafikverket har gett ut remisser för regelverken som ska börja gälla 2023-06-01
Det gäller:

 • TDOK 2022:0001 - 0005
 • TDOK 2016:0289
 • TDOK 2017:0349
 • TDOK 2018:0455

Läs mer…

remiss


Version 3.0 av Tmall 0482 SoS-planering av arbete och besök i spårområdet

I och med att version 3.0 av TDOK 2016:0289 började gälla 1 juni 2022 så publicerades även en ny version av Tmall 0482

Läs mer…

0482


Transportstyrelsens informationsmöte den 2 juni 2022

NRSA deltog vid Transportstyrelsens informationsmöte järnväg den 2 juni.
Syftet med mötet var för Transportstyrelsen att ge information om vad som är aktuellt just nu och vad som är på gång och som kommer att påverka oss i branschen.

Läs mer…

bild_transportstyrelsen_info.JPG


2011-06-01.2 016
25.3.09
25
6970 NR 190215 06
Agenda
Alvesta 1 2
B50---7
BS MTR200 web
DSC00405
DSC00935 2
DSCN0200
DSC 8429
Falkensteiner Brcke Studio31 3
INFRANORD 22
INFRANORD 9 3
Infranord IMV 200
Infratek 001
Infratek 002
Infratek 003
Infratek 004
Matisa-B66U
P1010044
P1010053
P1010069
P1010100
P1010101
P1010124
P1010130
P1010138
P2270030
P2270040
SAM 0660
Strukton
Tagkraft2
huddig jarnvag6 - md large
large
mantena
norskbane
redemptor 2
rosenqvist